Štampa

PHOENIX Pharma d.o.o. je članica PHOENIX Balkan grupe koju čine:

 

PHOENIX Pharma Bosna i Hercegovina

PHOENIX Pharma Makedonija

PHOENIX Pharma Bugarska

Evropa Lek Pharma Srbija, Makedonija, Crna gora, Albanija, Kosovo i Evropa Lijek Pharma Bosna i Hercegovina

Zdravstvena ustanova BENU apoteka , Srbija